Home Studium na ÚEEN

Energetika patřila od svých počátků k nejdůležitějším odvětvím průmyslu a do dnešní doby se na tom nic nezměnilo. Elektroenergetika, jako speciální část energetiky zabývající se nejen výrobou elektrické energie, ale také jejím přenosem a rozvodem a zahrnuje také její užití, hraje bezpochyby nejvýznamnější roli na poli průmyslu a to ve všech vyspělých státech světa. Drtivá většina současných technologií se bez elektrické energie prakticky neobejde a elektrická energie jako zboží tak představuje velice atraktivní tržní produkt. Díky liberalizaci trhu s elektrickou energií se obchodování s touto komoditou výrazně změnilo od dob, kdy byla produkce elektrické energie prakticky monopolní záležitostí. Dnes, v době existence energetické burzy, může na tomto trhu podnikat prakticky každý, kdo splní některé základní legislativní požadavky. To, že se jedná o výnosný obor, dokumentují zisky největších energetických firem, které v této oblasti podnikají a není třeba je jistě jmenovat. 

 

Studium oboru elektroenergetika nejen že je perspektivní, ale má svoji bohatou tradici a zajištěnou budoucnost. Neustálá poptávka po levnějších, ekologičtějších a efektivnějších technologiích znamená neustálý tlak na inovace a trvalou poptávku po vysoce kvalifikovaných odbornících, kteří jsou schopni takové inovace uvádět do života. Není tedy žádným tajemstvím, že důsledkem toho, vykazuje energetika trvalý převis poptávky po absolventech nad jejich nabídkou. Jednoduše řečeno, absolvent elektroenergetiky se v žádném případě nemusí bát, že by nesehnal dobře placenou a zajímavou práci.

 

Na našem ústavu jsme schopni připravit dostatečně kvalifikované odborníky, kteří mohou pracovat prakticky v jakémkoliv elektroenergetickém odvětví. Od běžných podnikových energetiků, až po operátory v jaderných elektrárnách. Díky specializaci i na jiné energetické obory, jako jsou alternativní, obnovitelné zdroje, světelná technika, elektrotepelná technika apod., však mohou naši absolventi pracovat též jako specialisté v oblasti osvětlovací techniky, malovýroby elektrické energie, mohou se stát techniky v různých výrobních firmách, které vyrábějí solární systémy, větrné elektrárny, kogenerační jednotky atd.

 

Tak jak rostou ceny paliv, rostou i ceny elektrické energie. Lidstvo se bude brzy muset vyrovnat s problémem, kde brát další energii, až dojdou klasické zdroje, jako jsou fosilní paliva. I jaderná energetika v současném pojetí bude vyžadovat novější technologie a velkou nadějí mohou být termonukleární reaktory, jejichž vývoj je prováděn již od roku 1956.

 

Energetika už dnes však není jen o výkonech, napětích a proudech. Naši studenti se seznamují intenzivně i s výpočetní a automatizační technikou. Díky počítačovému modelování a simulacím mohou provádět experimenty i na dosud neexistujících systémech a testovat tak jejich chování. Pokud máte větší vztah k elektronice, i pro Vás může energetika nabídnout celou řadu realizací. Vždyť každá elektrárna je dnes řízena moderními řídicími systémy, počítačovými technologiemi a komunikačními prostředky počítačových sítí. Proto i tyto technologie mají možnost naši studenti poznat v rámci výuky a realizovat samostatné práce s touto tématikou.

 

Zaujala-li Vás nabídka studia na Ústavu elektroenergetiky a nebo máte-li libovolné další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

 

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.