KominÚstav elektroenergetiky (UEEN) zajišťuje výuku studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Cílem je vychovávat odborníky v nejdůležitějších energetických oborech jako jsou výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie. Mimo tyto tradiční obory se oblast působení ústavu rozšířila i na užití obnovitelných a alternativních zdrojů elektrické energie a částečně se zabývá i jadernou energetikou a bezpečností v jaderné energetice. 

AKTUALITY:

Ansys SPEOS:

Máme instalované poslední vydání Ansys SPEOS a jsme připraveni zahájit výuku budoucích světelných techniků na VUT v Brně. Děkujeme společnostem TechSoft Engineering a Ansys za poskytnutí licencí předního světového software i technickou podporu! Chcete ve SPEOSu řešit diplomku?

speos vut

Nabídka pracovní pozice pro absolventy UEEN:

Společnost ABB nabízí pracovní uplatnění na pozicích Elektroinženýr a Obchodní zástupce.

Vstiek teplrny Brno

více informací zde

 

Dny otevřených dveří na UEEN:

O naší fakultě už máte stoprocentně vše přečtené, ale ani tisíc slov neřekne tolik, jako zážitek na vlastní kůži. Proto neváhejte a dojděte nás navštívit osobně!

Na Dnech otevřených dveří se dozvíte, jak náročné je studium na FEKT, jak vypadá studentský život z pohledu studentů nebo to, co vás čeká u přijímaček.

Nahlédnete do laboratoří a specializovaných učeben ústavů.

Program:
10:00 - 10:30: představení studijních programů na stáncích jednotlivých ústavů
10:30 - 11:30: základní informace o studijních programech, přihláškách a pohledu studentů na život na fakultě
11:30 - 14:00: komentované prohlídky laboratoří s praktickými ukázkami

Více na webu: https://www.fekt.vutbr.cz/pro_uchazece/dod

 

ANSYS SPEOS ve výuce

Pánové z Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně od spol. TechSoft Engineering převzali licence optického simulačního nástroje ANSYS SPEOS, které budou nasazeny ke vzdělávání mladých světelných inženýrů ve výuce.

speos rsz

Školení pracovníků UEEN

19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering EPE 2018
Ve dnech 16.-18.5. proběhla v hotelu Santon na brněnské přehradě 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering EPE 2018.
Konferenci slavnostě otevřel Ing. Miroslav Vrba, poradce náměstkyně pro energetiku Ministerstva průmyslu a obchodu. Odborný program pak zahájil prof. Lothar Fickert vyzvanou přednáškou „Earth Fault Current Distribution and Proof Method of Global Earthing Systems“.
Konferenci pořádal Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně ve spolupráci s Katedrou elektroenergetiky FEL ČVUT v Praze a zúčastnilo se jí celkem 127 vědců a odborníků z praxe z celkem 15 zemí Evropy, Asie a Afriky. Na konferenci bylo předneseno 106 vědeckých příspěvků. Sborník konference bude součástí knihovny IEEEXplore a bude indexován v databázích Scopus a Web of Science.

 

EPE Zahjen 1 600

  EPE Spolen 1 600

 

CEZ banner

   
OPVK horizontal 100

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 Ústav elektroenergetiky - Vysoké učení technické v Brně. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect