Komin

Ústav elektroenergetiky (ÚEEN) zajišťuje výuku studentů v bakalářském, magisterském i postgraduálním doktorském studijním programu. Cílem je vychovávat odborníky v nejdůležitějších energetických oborech jako jsou výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie. Mimo tyto tradiční obory se oblast působení Ústavu rozšírila i na užití obnovitelných a alternativních zdrojů elektrické energie a částečne se zabívá i jadernou energetikovou a bezpečností v jaderné energetice. 

AKTUALITY:

Ústav radioelektroniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vyhlašuje studentskou soutěž Zlatý tranzistor 2019.

Zlatý tranzistor (ZLATRA) je studentská projektová soutěž pořádaná Ústavem radioelektroniky od roku 2016 (v roce 2019 připravujeme již 4. ročník). Jednotlivci nebo až tříčlenné týmy připraví svůj projekt, výrobek, zařízení, aplikaci, metodu, příp. jinou práci z oblasti elektrotechniky a výsledky své práce představí porotcům stylem „veletržního stánku“ na finále soutěže. Lze prezentovat i zajímavou bakalářskou nebo magisterskou diplomovou práci. Způsob prezentace je na každém týmu.

V roce 2019 soutěž proběhne ve středu 19.6.2019 v prostorách vestibulu T12; registrace je otevřena od 1.3.2019 do 10.6.2019 SEČ.

Více informací na: http://zlatra.sdelovacka.cz/

 

19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering EPE 2018
Ve dnech 16.-18.5. proběhla v hotelu Santon na brněnské přehradě 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering EPE 2018.
Konferenci slavnostě otevřel Ing. Miroslav Vrba, poradce náměstkyně pro energetiku Ministerstva průmyslu a obchodu. Odborný program pak zahájil prof. Lothar Fickert vyzvanou přednáškou „Earth Fault Current Distribution and Proof Method of Global Earthing Systems“.
Konferenci pořádal Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně ve spolupráci s Katedrou elektroenergetiky FEL ČVUT v Praze a zúčastnilo se jí celkem 127 vědců a odborníků z praxe z celkem 15 zemí Evropy, Asie a Afriky. Na konferenci bylo předneseno 106 vědeckých příspěvků. Sborník konference bude součástí knihovny IEEEXplore a bude indexován v databázích Scopus a Web of Science.
EPE Zahjen 1 600
  EPE Spolen 1 600

 

CEZ banner

   
OPVK horizontal 100

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2019 Ústav elektroenergetiky - Vysoké učení technické v Brně. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect