Zde se dočte více informací o životě a práci významných osobností, jež se významně zapsali do historie Ústavu elektroenergetiky, spojili kus svého života s brněnským VUT a bez nichž bychom dnes nebyli tam, kde jsme teď.

Čest jejich památce. 

Prof. Ing. Vladimír List (* 4. 6. 1877 Praha  † 27. 6. 1971 Brno)

Prof. Ing. Jiří Brauner (* 9. 1. 1905 St. Petersburg † 23. 1. 2008 Brno)

Prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc. (* 16. 3. 1914 Hodíškov † 19. 3. 1988 Nové Město na Moravě)

Vedoucí Ústavu elektroenergetiky

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. - od roku 2005

Doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. - od roku 1997

Doc. Ing. Jiří Plch, CSc. - od roku 1990

Prof. Ing. Miloslav Hodinka, CSc. - od roku 1986

Prof. Ing. Miloslav Černý, CSc. - od roku 1972

Prof. Ing. Jiří Brauner - od roku 1958 

Prof. Ing. Dr. Ferdinand Kuba - od roku 1958 

Prof. Ing. Dr. Aleš Bláha - od roku 1947 

Prof. Ing. Vladimír List - období před II. sv. válkou 

 
Copyright © 2019 Ústav elektroenergetiky - Vysoké učení technické v Brně. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect