Ústav elektroenergetiky (UEEN) zajišťuje výuku studentů v bakalářském, magisterském i postgraduálním doktorském studijním programu. Cílem je vychovávat odborníky v nejdůležitějších energetických oborech jako jsou výroba a rozvod elektrické energie a užití elektrické energie. Po sloučení s Katedrou speciální elektrotechniky se oblast působení rozšířila zejména v části užití alternativních energetických zdrojů, které se v současné době stávají velice aktuálním tématem.

Laboratorní výuka je zajišťována ve specializovaných laboratořích, kde se studenti mohou seznámit s řadou zajímavých úloh, které zvyšují jejich praktickou dovednost. Rozvoj výpočetní techniky zasáhl i oblast energetiky a proto je část výuky soustřeďována i do oblasti využití počítačů při simulacích chodu velkých energetických sítí či řízení a testování nejmodernějších digitálních ochran. V laboratoři světelné techniky, která patří k několika málo pracovištím tohoto druhu v České republice, se mohou studenti seznámit s jedinečnou měřicí technikou a s problematikou osvětlovací techniky, která neodmyslitelně patří do oblasti užití elektrické energie.

Studenti dále mohou samostatně využívat počítačovou učebnu při realizaci svých studijních úkolů, od laboratorních protokolů až po diplomové práce. Počítače provázejí i nezanedbatelnou část cvičení a laboratoří a prohlubují tak praktické zkušenosti s touto technikou v konkrétních aplikacích.

 

 

 

 
Copyright © 2019 Ústav elektroenergetiky - Vysoké učení technické v Brně. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect