Bakalářské studium

Absolvent tříletého bakalářského programu Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika má kvalitní znalosti v oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i přehledové znalosti souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech výkonové elektroniky a silnoproudé elektrotechniky.

prezenční forma studia

   BPC-SEE    přihláška ke studiu

kombinovaná forma studia

  BKC-SEE    

anglický studijní program

  BC-SEE    

 

Magisterské studium

Absolvent dvouletého navazujícího magisterského programu v oboru Elektroenergetika má kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a ekonomiky v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. Absolvent je kvalifikován v problematice elektroenergetiky.

prezenční forma studia

   M1-EEN    přihláška ke studiu

kombinovaná forma studia

  ML1-EEN   přihláška se studiu

anglický studijní program

  MN-EEN   přihláška ke studiu

 

Doktorské studium

Čtyřletý doktorský studijní obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika je zaměřen na výchovu k vědecké práci v oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Absolventi se uplatní jednak na vědecké a výzkumné dráze, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích. Absolvent získá vysoké teoretické znalosti a naučí se samostatně řešit složité vědecké a technické úkoly Absolvent je připraven k dalšímu odbornému růstu s vysokou mírou adaptibility Absolventi se uplatní jednak na vědecké a výzkumné dráze, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích.

prezenční forma studia

   PP-SEE     

kombinovaná forma studia

  PK-SEE    

anglický studijní program

  PPA-SEE                                 
 
Copyright © 2019 Ústav elektroenergetiky - Vysoké učení technické v Brně. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect