Oborová vyhláška  ÚEEN

Hodnocení diplomové práce magisterského studijního programu.

 

Šablona a pokyny pro zpracování BP/DP 

Šablona UEEN ve Wordu a pokyny ke zpracování bakalářské/diplomové práce najdete v následujících souborech:
Šablona WORD, Pokyny 

Šablonu lze použít i pro semestrální projekt (s relevantními úpravami jako je název práce apod.).

Od ak.r. 2017/2018 se neodevzdává Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy.

 

Informace pro studenty 3.ročníku B(K)-SEE:

Oborová vyhláška UEEN pro 3.r. B(K)-SEE - SZZ 2017/2018

Vyhláška UEEN pro 3.r. B(K)-SEE - termín SZZ 2017/2018

 

Informace pro studenty 2.ročníku M(L)-EEN:

Oborová vyhláška UEEN pro 2.r. M(L)1-EEN - SZZ 2017/2018

Vyhláška UEEN pro 2.r. M(L)1-EEN - termín SZZ 2017/2018

 

Informace pro studenty posledních ročníků studia M-EEN a ML-EEN 

Informace pro studenty posledních ročníků studia M-EEN a ML-EEN 

 

Rozvrh 

Jestliže u cvičení předmětu je ve stejnou dobu uvedeno Cz, Cp, L, může si student na danou dobu zapsat všechny typy cvičení, pokud je volná kapacita. Není-li v dané době volná kapacita (např. Cp, L), je potřeba zapsat tyto typy cvičení v jinou dobu.

Příklad: na dobu D1 je uvedeno Cz (kapacita 52 studentů), Cp (kapacita 26 studentů), L (kapacita 26 studentů) a na dobu D2 je uvedeno Cp (kapacita 26 studentů), L (kapacita 26 studentů). Do cvičení předmětu se může zapsat nejvýše 52 studentů. Na dobu D1 se do cvičení typu Cz může zapsat nejvýše 52 studentů, na dobu D1 se do cvičení typu Cp může zapsat nejvýše 26 studentů, na dobu D1 se do cvičení typu L může zapsat nejvýše 26 studentů. Na dobu D2 se do cvičení typu Cp může zapsat nejvýše 26 studentů, na dobu D2 se do cvičení typu L může zapsat nejvýše 26 studentů. 

 

Přístup studentů do učeben ve volném čase 

Studenti denního studia, kteří mají rozvrhovanou výuku v místnostech SA6.32 a SA6.33 mají do těchto místností přístup přes svoji kartu i v době mimo rozvrhované vyučování, viz rozvrh u vstupních dveří do místností. 

Tímto prosíme všechny, kteří uvedenou možnost přístupu do učeben využijí, zejména ke studijním účelů, aby se v těchto prostorách chovali dle pravidel slušného a zodpovědného chování. Student(ka), který(á) bude z učebny odcházet jako poslední, zavře okna, zhasne světla a vytáhne žaluzie.

V případě, že bude zjištěno poškození majetku a prostory budou zneužívány, budou všechny přístupy zrušeny.

v.r.
Jiří Drápela
zástupce vedoucího

 6. 2. 2017

 
Copyright © 2018 Ústav elektroenergetiky - Vysoké učení technické v Brně. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect