Simulátor malého ostrovního DC PV systému

Small Scale Off-grid Photo-voltaic System Simulator

     
Autor:   Author:
Jan Šlezingr   Jan Šlezingr
     
Kontakt:   Contact:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Small scale PV system
     
Popis:   Description:
Simulátor je určen k výpočtu provozních parametrů malého ostrovního fotovoltaického systému.pomocí numerické simulace. Systém modeluje jednotlivé prvky: schématu: fotovoltaické moduly , DC/DC měnič, akumulátor a zátěž. Uživatel simulátoru může měnit vstupní parametry (tj. parametry každé součásti systému a provozních parametrů ) a může sledovat, jak se změní výstupní parametry ( tj. proud a napětí v klíčových bodech obvodu). Ovládání a nastavování všech prvků systému se děje v uživatelském rozhraní simulátoru.

Celý fotovoltaický systém je simulován v prostředí Multisim od National Instruments. Fotovoltaický panel simulován jako jediná dioda, reprezentovaná proudovým modelem s příslušným paralelním a sériovým odporem, který odpovídá celému panelu. Výsledná charakteristika modelované diody pak odpovídá charakteristice reálného panelu, získané pomocí normalizovaných testů. DC/DC měnič je modelován pomocí idealizovaného ekvivalentního obvodu a zahrnuje také funkci Maximum Power Point Tracking (MPPT), která slouží k efektivnímu využití fotovoltaického panelu ve spojení s akumulací energie. Akumulátor je reprezentován modelem olověné baterie, a zahrnuje skutečné nabíjecí a vybíjecí charakteristiky. Zátěž je modelována jako jednoduchý nastavitelný odpor.

Grafické uživatelské rozhraní (GUI), je sestaveno z prvků dostupných v prostředí LabVIEW. Uživatelé mají k simulátoru přístup pomocí webového rozhraní. Je zde využit webový server, který je součástí LabVIEW. Model je spuštěna na samostatném počítači, umístěném v prostorách Ústavu elektroenergetiky FEKT, VUT.

  The simulator is focused on operational parameters of a small scale off-grid PV system by means of simulation of its behaviour. The system consists of an array of PV modules, DC-DC converter, battery and a load whose characteristics are modeled. Any user can change input parameters (i.e. parameters of each system component and operational parameters) and see how the output parameters (i.e. circuit quantities) are changed. Control of the system parameters is allowed by means of a "Simulator front panel" which provides remote access the simulator interface.

The PV system is simulated using Multisim from National Instruments. The PV model is based on simple current source single diode model including parallel and series resistance modeling PV module characteristics in terms of the Standard Test Characteristics (STC). The DC-DC converter is modeled by means of idealized equivalent circuit including the Maximum Power Point Tracking (MPPT) functionality for effective utilization of the PV array in connection to the energy accumulation in batteries. The battery is represented by a model used for Lead-Acid batteries taking into account real charging and discharging characteristics. The load uses simple variable resistance model.

The Graphical User Interface (GUI) is built in LabVIEW from National Instruments and is published on-line using web publishing tool. The simulation and GUI SW are running on a computer located at Brno University of Technology, Czech Republic.

     
Další informace: zde   Further information: Here
     
Poděkování   Acknowledgement:
TTento projekt byl finančně podpořen z programu European Lifelong Learning
Programme - Leonardo da Vinci jako projekt CZ/11/LLP-LdV/TOI/134002

- Teaching Energy for Sustainable World (SustEner).

  This project was financially supported by the European Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci programme under project No. CZ/11/LLP-LdV/TOI/134002

- Teaching Energy for Sustainable World (SustEner).

 
Copyright © 2020 Ústav elektroenergetiky - Vysoké učení technické v Brně. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect