KominÚstav elektroenergetiky (UEEN) zajišťuje výuku studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Cílem je vychovávat odborníky v nejdůležitějších energetických oborech jako jsou výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie. Mimo tyto tradiční obory se oblast působení ústavu rozšířila i na užití obnovitelných a alternativních zdrojů elektrické energie a částečně se zabývá i jadernou energetikou a bezpečností v jaderné energetice. 

AKTUALITY:

Dny otevřených dveří na UEEN:

O naší fakultě už máte stoprocentně vše přečtené, ale ani tisíc slov neřekne tolik, jako zážitek na vlastní kůži. Proto neváhejte a dojděte nás navštívit osobně!

Na Dnech otevřených dveří se dozvíte, jak náročné je studium na FEKT, jak vypadá studentský život z pohledu studentů nebo to, co vás čeká u přijímaček.

Nahlédnete do laboratoří a specializovaných učeben ústavů.

Program:
10:00 - 10:30: představení studijních programů na stáncích jednotlivých ústavů
10:30 - 11:30: základní informace o studijních programech, přihláškách a pohledu studentů na život na fakultě
11:30 - 14:00: komentované prohlídky laboratoří s praktickými ukázkami

Více na webu: https://www.fekt.vutbr.cz/pro_uchazece/dod

 

19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering EPE 2018
Ve dnech 16.-18.5. proběhla v hotelu Santon na brněnské přehradě 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering EPE 2018.
Konferenci slavnostě otevřel Ing. Miroslav Vrba, poradce náměstkyně pro energetiku Ministerstva průmyslu a obchodu. Odborný program pak zahájil prof. Lothar Fickert vyzvanou přednáškou „Earth Fault Current Distribution and Proof Method of Global Earthing Systems“.
Konferenci pořádal Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně ve spolupráci s Katedrou elektroenergetiky FEL ČVUT v Praze a zúčastnilo se jí celkem 127 vědců a odborníků z praxe z celkem 15 zemí Evropy, Asie a Afriky. Na konferenci bylo předneseno 106 vědeckých příspěvků. Sborník konference bude součástí knihovny IEEEXplore a bude indexován v databázích Scopus a Web of Science.

 

EPE Zahjen 1 600

  EPE Spolen 1 600

 

CEZ banner

   
OPVK horizontal 100

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 Ústav elektroenergetiky - Vysoké učení technické v Brně. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect