Předmět seznamuje studenty s problematikou přeměny různých forem energie z přírodních zdrojů na elektrickou energii. V průběhu kurzu se studenti seznámí s jednotlivými druhy energie v přírodě a především s technologickými procesy její přeměny na elektrickou energii v tepelných, jaderných a vodních elektrárnách.mapa zdrojů ČR


Tabulky nasycené vodní páry při daném tlaku zde >>


Tabulky nasycené vodní páry při dané teplotě zde >>


i - s diagram vodní páry zde >>